FANDOM


  1. הנחות יסוד לגבי תהליך החינוך:
  • חינוך הינו תהליך המתרחש בסביבות מגוונותואינו תחום בזמן או במקום.
  • החינוך עוסק בתחום הקוגניטיבי, הריגושי, החברתי והיצירתי של הילד.
  1. הנחות יסוד לגבי תהליכי שיתוף בחינוך:
  • השיתוף מתבטא החלוקת סמכות ואחריות בין כל המעורבים החינוכו של הילד.
  • להורים אחריות על חינוך ילדיהם, לכן יש להם הזכות והחובה להיות שותפים גם בתהליך החינוכי המתרחש בביה"ס.
  • שיתוף הורים וסביבה בתהליך החינוכי מאפשר יצירת אקלים המגביר מוטיבציה ללמידה וכתוצאה מכך מביא לשיפור הישגים לימודיים.
  1. הנחות יסוד לגבי תהליכים קהילתיים:
  • לאזרחים הזכות, החובה והאחריות להשתתף בתהליכים הקשורים להפעלת המוסדות המשמעותיים בחייהם.
  • לכל השכבות בקהילה הזכות לשיוויון הזדמנויות, ע"י מתן ביטוי לצרכים ורצונות וע"י מציאת פתרונות מתאימים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית