FANDOM


תבנית:ספרים תבנית:מאמרים

רשימות קריאה -

קריאת רקע מומלצת על ידי יורם הרפז -

 1. קריאת "חובה" -
  1. צבי לם - "ההגיונות הסותרים בהוראה"
  2. דייויד פרקינס - "לקראת בית ספר חכם", הוצאת ברנקו וייס. יוקי לקח על עצמו
  3. ניל פוסטמן - "קץ החינוך" - אילן יעלה סיכום

בנוסף -

 1. ג'ון דיואי - "ניסיון וחינוך" יוקי לקח על עצמו, "דמוקרטיה וחינוך", "הילד ותכנית הלימודים", "ביה"ס והחברה" - אלה לקחה על עצמה
 2. צבי לם ויורם הרפז -"לחץ והתנגדות בחינוך, מאמרים ושיחות", בתוך האידיאולוגיה ומחשבת החינוך.
 3. יורם הרפז - "חכה פיתיון ודגים" , "הזקן והים" , "לקראת המודל השלישי" - כל המאמרים בתוך כתב העת פנים (שני המאמרים האחרונים מתוך כרך 36 של כתב עת זה מיוני 2006. בכרך זה ישנו גם מאמר קצר של אמנון - "לקראת ארגון מחדש של הידע" - המסכם בקצרה את עיקרי דעותיו כפי שהובעו במפורט במאמריו המדעיים).
 4. גבריאל סולמון - "טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע".
 5. ניל פוסטמן - אבדן הילדות.
 6. howard gardner, The disciplined mind


קיים אתר לזכרו של צבי לם ובו רשימה ביבליוגרפית מקיפה של מאמריו וספריו (חלקם ניתנים להורדה וצפייה מהאתר) -

אתר הנצחה לצבי לם


ניתן למצוא בקישור הבא את כל מאמרי הספר "לחץ והתנגדות בחינוך"

כל מאמרי לחץ והתנגדות בחינוך, כולל השיחות


בקישור הבא ניתן למצוא את כל מאמרי כתב העת פנים כרך 36. שימו לב שאם תעלו שתי רמות למעלה למן דף האינטרנט שאליו תגיעו בעזרת הקישור שלהלן תוכלו למצוא את כל כרכי כתב עת זה למן 1997.

כתב העת פנים כרך 36


סיכומי קריאהעריכה

סיכומי קריאהעריכה

להלן סיכום ספרות המחקר שנקראה במסגרת עבודת צוות הפרויקט. סדר הופעת הסיכומים הוא סדר אלפביתי על פי שמות המשפחה של כותבי המחקרים:

ספרות עברית:

ספרות אנגלית:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית