FANDOM


קהילתיות - הכוונה לפי דעתי למספר גורמים:

1. הנושאים שבית הספר ירצה להדגיש לתלמידיו ושיהיו בליבה כגון למשל, בקהילה דתית ירצו להדגיש יותר ערכי יהדות מאשר למשל קהילה חילונית ששם ירצו להדגיש ערכי הומניסטיות, בית ספר שרבים מתלמידיו אתיופים ירצה לתת גם מושגים על המורשת האתיופית ועוד... (כמובן שאין הדגשת נושא אחד מבטלת את האחר)

2. בית הספר צריך להיות משפיע ומושפע מערכי הסביבה בה הוא נמצא ולא מנותק. מעורבות של התלמידים בחיי הקהילה והן מעורבות של הקהילה, הורים למשל, בנעשה בבית הספר. בכך נמנע ניתוק בין הגורמים השונים ו"זריקת" אחריות ביניהם.

3. בית החינוך יעמוד במרכז הקהילה ויאפשר גם להורים לתרום מנסיונם והן להתפתח בעצמם, למשל חוגים משותפים (יוגה למשל אחה"צ) ועוד...

נועה ואני ניסחנו כמה עקרונות בעניין הקהילתיות:

האחריות לביצועם של העקרונות והתפתחותו האישית של כל פרט מוטלת בראש ובראשונה על כל פרט בקהילה תוך ליווי ואחריות של השותפים האחרים בקהילה.

בית החינוך יתקיים ויפעל כחלק מרכזי בקהילה בה הוא נמצא, תוך שימת דגש על עקרון "תן וקבל" ושותפות מלאה של חברי הקהילה בעשייה, כחלק ממימוש השייכות, הערבות ההדדית והעצמת הזהות העצמית.

תכני הלימוד בבית החינוך יגזרו מן הערכים עליהם הסכימה קהילת בית החינוך ומנטיותיו וצרכיו של כל תלמיד מתוך דגש על לימוד משמעותי והעמקה, ומתוך תפיסה של הנאה שבללמד והנאה בללמוד.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית