FANDOM


  • לפי דעתי חשוב שיהיה קשר לימודי בין תלמידי בית הספר לבין הקהילה בה הוא פועל. במהלך הלימודים יוכלו התלמידים ללבן בעיות מרכזיות המעסיקות את הקהילה, הן במישור האידיאי והן במישור המעשי. לימוד מעמיק של בעיות כאלה יכול להיות משמעותי עבור הקהילה מצד אחד ויכול אף לאפשר לתלמידים לעסוק בסוגייה אמיתית מצד שני. את תוצאות הלימוד ניתן יהיה להציג בפני הקהילה באירוע פומבי.
  • הקהילה יכולה להיות אף מקור מידע וניסיון חשוב עבור לימוד נושאים כלליים. תלמידי בית הספר יוכלו להיפגש עם חברים בקהילה במסגרת מאמציהם הלימודיים.
  • פרט ללימוד מן הסוג הזה, טוב יהיה אם בית הספר יקיים גם פעילות קהילתית של תרומה לקהילה וטיפוח רגש הנתינה בקרב בני הקהילה. אופי הפעילות ייקבע בהתאם לצרכיה של הקהילה והיכולת של תלמידי בית הספר להועיל לה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית