FANDOMקהילת המוריםעריכה

 • קהילת המורים מאופיינת בגיוון רב מבחינת הרקע האקדמי של חבריה.
 • קהילת המורים היא קהילה לומדת, היינו מקיימת למידה קבוצתית וצוותית כחלק אינטגרלי של דרכי עבודתה, הן כתמיכה בתהליכי ההוראה הבית-ספרית והן כהעשרה עבור חבריה.
 • בהקשר זה חשוב שהאווירה הכללית בבית החינוך תהיה אווירה לימודית המעודדת את המורה (ועל כן גם את התלמיד) לקיים למידה סדירה.


דילמה שקשורה לארגון קהילת המורים:

האם עלינו להגדיר את המורה (ועל כן אף את הלימוד) כמולטי-דיסציפלינארי או כמומחה בדיסציפלינה אחת או שתיים ועל כן אף הוראתו נעשית במסגרת מומחיותו בלבד? שאלה זו נובעת מחשש כפול: מצד אחד, אם המורה והלימוד יוגדרו כמולטי-דיסציפלינריים, כפי שהוא בבית הספר הייטק-היי (מורה להומניסטיקה, מורה למדעים), קיים חשש שהמורה יגלה חוסר בקיאות בדיסציפלינות מסוימות ועמקותה של הלמידה תיפגע. מן הצד השני, אם המורה והלימוד יוגדרו כדיסציפלינריים קיים חשש מפני חזרה לריבוי של מקצועות בית-ספריים.

פתרון אפשרי:

המורה הוא מולטי דיסציפלינארי ואולם בית החינוך יקיים מנגנונים אשר יחפו על חוסר הבקיאות והעמקות של המורה בתחומים שונים וימנעו השטחה של הלימוד או שגיאות מהותיות בעת עיסוק בתחומים אלו. המנגנונים אותם אנו מציעים הם:

 1. איתור והכשרה:
  1. מאמץ לאתר אנשים רחבי אופקים.
  2. הכשרת המורים תפעל להרחבת אופקיו של המורה ולרכישת היכרות בסיסית עם הדיסציפלינות שאינן בתחום מומחיותו האקדמית.
 2. סביבה תומכת:
  1. מנגנוני למידה ופיתוח סדירים.
  2. גיוון צוות ההוראה.
  3. העמדת מקורות מידע (ספרייה ומקורות אלקטרוניים).
  4. יצירת דרכי תקשורת בין מורים לבין עצמם ובין תלמידים למורים בכיתות שכנות (מרחבי למידה מתוקשבים, שעות קבלה של מורים עבור כלל תלמידי ביה"ס).
 3. הקמת חבר מומחים מתחומים שונים לביה"ס איתו יכול המורה לעמוד בקשר ולקבל ייעוץ (ייתכן שחבר מומחים זה יעביר השתלמויות בביה"ס).

משרת המורהעריכה

 • המורה עובד בשעות העבודה שלו וברגיל אינו נדרש לעבוד מעבר לשעות עבודתו המוגדרות.
 • למורה ישנה מידה רבה של סמכות ועצמאות בתכנון ובהובלת ההוראה והלמידה.
 • משרת המורה אינה מוגדרת רק כשעות הוראה בפועל. המשרה היא גלובלית ומשקפת יחס נכון וגמיש בין זמן המוקדש להוראה בפועל לבין זמן עבור תכנון ההוראה והלמידה ומפגשים מסוגים שונים.
 • על המורה לקיים הכרות מעמיקה עם תלמידיו. ההכרח נובע מהשונות הגדולה בין התלמידים.
 • המורה מתעדכן באופן סדיר בכל הנוגע לחשיבה, למידה והוראה.
 • הכשרת המורה: קבלתו של מורה לעבודה בבית החינוך כרוכה בהכשרתו המעשית להובלת תהליכי הוראה ולמידה הרווחים בבית החינוך (הוראת חקר, לימוד מבוסס בעיה, לימוד מבוסס פרויקט). לשם כך ישנה חשיבות רבה לבניית מסלול הכשרה מתאים. מסלול זה ייבנה במסגרת מכון כרם ותוך מאמץ משותף בין גרעין ההקמה ובין הנהלת המכון וצוות המכון. מסלול ההכשרה יחל בשנת הלימודים הבאה והוא ילך וייבנה בשנים הבאות לשם המשך קליטת פרחי הוראה לבית החינוך ולשם גיבוש גרעיני הקמה חדשים.

תכונות וכישוריםעריכה

 • המורה הוא בעל בקיאות וניסיון באופני הלמידה והעבודה של דיסציפלינה אקדמית אחת לפחות.
 • המורה הוא לומד עצמאי. אדם שהלמידה היא מרכיב משמעותי בחייו האישיים.
 • המורה מוכשר לעבודת הוראה במסגרת האסטרטגיות השונות של למידה פעילה. כשירות זו כוללת לא רק בקיאות בתחום הדעת ובדידקטיקה של האסטרטגיה הפדגוגית בה בחר, אלא גם ידע בפסיכולוגיה חינוכית, מיומנות בהנחיית קבוצות למידה, יכולת הקשבה, גמישות מחשבתית, סבלנות ופתיחות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית