FANDOM


העקרונות הבאים מהווים מבחינתי הקדמה לעקרונות שניסחנו יחד בהשראת ה-essential schools, וראוי לצרף גם אותם כדי להשלים את התמונה.

1. בית החינוך יסייע לתלמיד לבחור את דרכו הפרטית ולעצב אישיות עצמאית, מתוך מודעות למתח שבין מיצוי עצמי שלם ובין השתייכות לקבוצות התייחסות שונות, וכן מתוך תפיסה יסודית הרואה בשורשים תרבותיים וחברתיים עמוקים כתנאי יסוד לגיבוש אישיות שלמה.

2. במטרה להעניק לתלמיד כלים לגיבוש זהותו העצמית, בית החינוך יחשוף אותו בצורה עשירה ומעמיקה להיבטים שונים הנוגעים למעגלי שייכות מתרחבים (תרבותיים, היסטוריים, ערכיים וחברתיים), ומתוך נקודת מוצא זו יעודד אותו לחקירה, הטלת ספק והעמקה אישית, על-פי נטיות ליבו.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית