FANDOM


הכח המשחית הגדול ביותר לדעתי בהוראה הוא דווקא זה שנראה הזניח ביותר - כח האינרציה. המוטיבציה נשחקת, האידיאלים קורסים ומה שמחליף אותם זו סוג של הוראה פקידותית מקטינת ראש שאינה מעוררת שום השראה אצל תלמידים. לא רק התלמידים צריכים 'ניצוץ' בעיניים אלא גם המורים. לשם כך יש חשיבות עליונה לשיטתי לייסד בבית החינוך מערכת מקבילה להוראה, אגף נפרד (כמו גוף מבקר המדינה), שעסוק בבנייה ובהכשרה מתמשכים של כח האדם ההוראתי של בית הספר. כמו לימוד נהיגה, הלמידה האמיתית מתרחשת רק לאחר סיום ההכשרה וקבלת הרשיון וכך גם בהכשרת מורים. על מערכת ללוות את המורים מראשית כניסתם למערכת ולעבוד בצמוד אליהם.

ההנחה שיש למורה תמיד עוד מה ללמוד ולשפר צריכה להיות שגורה על פינו. הדרך היחידה בה ניתן לעשות זאת ולשדר זאת גם לתלמידים זה על ידי מערכת ביקורת ובנייה של גופי ההוראה.

לא רק המורים אלא גם החומר הלימודי זקוק לריענון ולהתאמה. בייחוד אנחנו, שרוצים לחרוט על דגלנו את הלמידה המותאמת צריכים להעמיד לטובת המורה מערכת שיכולה לעשות זאת. בניית חומר הלימוד תוך מודעות לרמות הלימוד השונות, הנחייה לשימוש בכלי הוראה מגוונים ומעקב אישי אחרי התקדמות של תלמידים גם הם מתחום אחריותו של גוף שאחראי לביקורת ופיתוח ההוראה בבית הספר.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית