FANDOM


סקירה תיאורטיתעריכה

הסקירה התאורטית מבוססת על מספר ספרים ומחקרים:

  • ביה"ס הקהילתי- התפתחותו של רעיון/ ד"ר ירדנה הרפז
  • ביה"ס קהילתי/ ד"ר דב גולדברג
  • שיתוף הורים בביהס/ מכון הנרייטה סאולד
  • האתר של החברה למתנ"סים
  • האתר של ביה"ס הקהילתי/ דמוקרטי- אולגה על הים
  • דני לסרי
  • סאדברי

ביה"ס הקהילתיעריכה

"בתי ספר רבים נראים כמו איים קטנים המנותקים מהחיים האמיתיים שעל היבשה באמצעות תעלות עמוקות של שגרה ומסורת. על רשת התעלות מונח גשר מיטלטל המתחבר אל היבשה רק בחלק משעות היממה במטרה לאפשר לתושבים הזמניים להגיע בבוקר אל האי ולחזור ליבשה בשעות הערב. מדוע צעירים אלו יוצאים אל האי? הם לומדים שם כיצד לחיות על היבשה. לאחר שהתושב האחרון עזב את האי בשעות הצהרים המוקדמות מרימים את הגשר, השרתים מנקים את האי ומכבים את האורות..."

מתוך תחושה של אי שביעות רצון, התגבשה תפיסה שמוסד איננו יכול להתייחס לתלמידיו בלבד אלא חייב להפנות תשומת לב לסביבה החברתית בה הוא חי.

מאפייני ביה"ס הקהילתיעריכה

"התורה" עליה מושתתת העשייה בביה"ס הקהילתיים נשענת על הנחות יסוד לגבי תהליך החינוך בכללותו, לגבי תהליכי שיתוף בחינוך ולגבי תהליכים קהילתיים. בתוך הנחות היסוד, נגזרים מאפייני הביה"ס הקהילתי.ישנה הגדרה אופרטיבית של המושג "חינוך קהילתי בביה"ס" המחולקת לחמישה תחומים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית