FANDOM


איך פרוייקט גדל כמו תינוק

עקרונות בית הספר:עריכה

התלמידים יציגו את הנ

ת התלמידים, אשר תוביל ללמידה משמעותית וארוכת טווח מתוך העשרה, גיוון, חידוש, מודעות, הפנמה ויצירתיות ו=====שאלת הבחירה=עריכה

הארגון הבית-ספרי מבטא למעשה הכרעה בעניין הבחירה: בבית הספר הרגיל יש די הרבה בחירה בין תחומי הלימוד (שיטת מסלולי הלימוד והמגמות), אבל לאחר שנבחר תחום הלימוד יש מעט מאוד בחירה בתוך אותו התחום. בית הספר הכריע בעד צמצום הבחירה על מנת לזכות במסגרת ארגונית טובה יותר שתקיים יחס כמותי טוב יותר בין מורים לתלמידים, שכן כאשר תחומי הלימוד אינם עומדים לבחירה ניתן לקבוע את היחס הכמותי מראש. לפיכך הפרויקטים השונים נקבעים על ידי המורים. עם זאת, בית הספר מאפשר בחירה מרובה בתוך תחומי הלימוד עצמם. ישנה אפשרות לבחור במה בדיוק לעסוק ובאיזה אופן לעסוק בתוך תחום הלימוד עצמו, היינו בתוך הפרויקט עצמו,

== ===פרויקטים לדוגמה===- די כבר זה בית ספר מעפןן שלומדים שם איך לצבוע בנצנצים חחחח ==

עריכה

עריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית