FANDOM


עשרת העקרונותעריכה

  • ללמוד להשתמש בשכל היטב: ביה"ס צריך לפתח אצל התלמיד את ההרגל להשתמש בשכלו.
  • פחות זה יותר; עמקות על פני "כיסוי חומר": ביה"ס צריך להביא לכך שכל תלמיד יתמחה במספר מצומצם של יכולות בסיסיות ותחומי ידע. תוכנית הלימודים צריכה להיבנות על סמך היכולות והכישרונות השכליים והיצירתיים שהתלמיד צריך ולא להיגזר באופן אוטומטי מן הדיסציפלינות האקדמיות או המקצועות הבית-ספריים. כמו כן, תוכנית הלימודים צריכה להיות מכוונת לבקיאות של התלמיד בתחומים מצומצמים ולא לכיסוי חומר נרחב.
  • המטרות תקפות לכלל התלמידים: מטרות ביה"ס תקפות לכל תלמידיו. האמצעים להשגת המטרות הם מגוונים שכן התלמידים מגוונים. משמעות הפעלת אמצעים מגוונים אינה מחייבת הנמכת ציפיות מתלמידים מסוימים.
  • התייחסות אישית: הוראה ולמידה צריכות להיות בעלות אופי אישי עד כמה שניתן. מורה בחטיבת הביניים והתיכון לא יהיה אחראי על יותר מ-80 תלמידים. מורה בבית הספר היסודי לא יהיה אחראי על יותר מ-20 תלמידים.
  • תלמיד כעובד, מורה כמאמן: המטאפורה השולטת בביה"ס צריכה להיות 'תלמידים כעובדים' ולא 'מורים כמוסרים' (עובדים הכוונה – קהילת לומדים). הפדגוגיה תהיה פדגוגיה של אימון, כלומר הבאת התלמידים למצב בו הם לומדים איך ללמוד.
  • הצגת הבקיאות/ההתמחות של התלמידים: הוראה ולמידה צריכות להיות מתועדות [documented, הייתי מעדיף 'מבוצעות'] ומוערכות במסגרת מטלות אמיתיות. תלמידים שאין להם את היכולות להתמודד עם משימות כאלו יקבלו תמיכה אינטנסיבית אשר מטרתה הבאתם ליכולת עמידה בסוג כזה של מטלות. הערכה מגוונת של התלמיד תסייע להכרת חוזקיו וחולשותיו ולתכנן את המשך הסיוע לו. לתלמידים תהיה האפשרות להציג את בקיאותם/מומחיותם בפני המשפחה והקהילה. התעודה הסופית תוענק על סמך מיצג מסכם של תחום ההתמחות/בקיאותו של התלמיד. מבחינת ההערכה הדבר החשוב ביותר הוא הפגנת היכולת של התלמיד לעשות דברים חשובים. היינו ההערכה אינה כפופה לדרישות פורמליות חמורות כגון נוכחות בכיתה
  • אווירה של הגינות, צניעות ואמון: בית הספר יפגין במפורש ובמודע ציפייה חסרת דאגה מן התלמידים, אמון (עד לנקודה בה נעשה שימוש לרעה באמון) והגינות/צניעות [decency] (יושר, רוחב לב וסובלנות). יש להפעיל תמריצים מתאימים למורים ולתלמידים. המשפחות הן חלק משמעותי בקהילת בית הספר.
  • מחויבות לבית הספר כולו: המנהל והמורים צריכים לראות עצמם קודם כל בתור אנשים רחבי אופקים (generalists) ואחר כך בתור מומחים בדיסציפלינה מסוימת (specialists). על הצוות לצפות לחובות מרובות ושונות (הוראה, ייעוץ, ניהול) ולהיות מחויב לכלל בית הספר.
  • המשאבים המוקדשים להוראה ולמידה: במסגרת שיקולי האדמיניסטרציה והתקציב יש לקחת בחשבון ארבעה גורמים: יחס כמותי מקסימלי של 80 תלמידים למורה בחטיבת הביניים והתיכון ושל 20 תלמידים למורה בבית הספר היסודי; שריון זמן למורים עבור תכנון משותף; משכורות תחרותיות לצוות; תשלומי התלמידים לא יעלו על אלה המשולמים במערכת הממלכתית (traditional schools) ביותר מ- 10%.
  • דמוקרטיה ואי-צדוק: בית הספר יתנהל על דרך הקבלה ובניגוד לדרך האפליה בכל רמותיו: רמת העקרונות, רמת הפדגוגיה ורמת הביצוע. על בית הספר לכלול פרקטיקות דמוקרטיות בנוגע לכל מי שמושפע מבית הספר. כל זאת מתוך כבוד לגיוון אנושי וחוסר סובלנות לכל צורות אי-הצדק.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית