Fandom

מודל להקמת בית חינוך עתידני

קהילת המורים

103דפים באתר זה
Add New Page
שיחה0 Share

חברי הקבוצה - יוקי ושני

השאלותעריכה

  • מהי דמות המורה הנדרשת ליישום הפדגוגיה בבית החינוך?
  • מהו צוות המורים הנדרש לבית החינוך?
  • מהם נתוני הסף לכניסה להכשרת המורים?
  • כיצד בנויה הכשרת המורים?
  • מהי משרת המורה, היינו כיצד נראה שבוע עבודתו ויום עבודתו של המורה?

תוצרי החקרעריכה

רקע תיאורטי|מודלים ורעיונות קיימים|הצעה אופרטיבית|

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית